‘నాంది’ లో అలా నటించడానికి కారణం అదే

అల్లరి నరేష్ చాల రోజుల తరువాత ఒక హిట్ సినిమాతో రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు, నాంది సినిమా టీజర్ చుసిన ఎవరు అయినా ఇదే మాట చెప్తారు.

Read more

అదిరిపోయిన నరేష్ నాంది టీజర్

అల్లరి నరేష్ హీరోగా ప్రస్తుతం కాస్త బ్యాడ్ ఫసె లో ఉన్నాడు. నరేష్ హిట్ కొట్టి చాలా కాలం అయింది. అందుకే తన కామెడీ రూట్ మర్చి

Read more