శ్రీహరి వల్లే ‘ఆగడు’ ఫ్లాప్ అయ్యిందా.. ఎలా?

మహేష్ బాబుకి.. ‘ ‘పోకిరి’ సినిమా తరువాత హిట్టు లేదు.. ఇక మహేష్ పనైపోయినట్టే’ అని అంతా అనుకున్న తరుణంలో ‘దూకుడు’ సినిమా ఇచ్చి ప్లాప్స్ నుండీ

Read more